Mga LED bracelet

Mga LED bracelet - sensitibo sa tunog, kumikislap ayon sa mga beats ng musika. Maging sentro ng atensyon at bituin ng bawat partido.