Pangbalanse ng LED ng Kotse

Ang sticker ng pang-pantay na LED ng kotse sa likurang bintana ng iyong kotse, nag-flash sa pamamagitan ng musika sa kotse kung ano ang iyong nakikinig. El sticker ng kotse para sa iyo.