Lens ng mobile phone

Mobile phone lens - iba't ibang uri ng smartphone lens, gaya ng macro lenses para sa iPhone, Samsung, micro o mobile zoom lens, at binocular para sa mobile.